testyazılı sorularıçıkmış sorularkonu anlatımsoru bankası2022 KPSS Önlisans Konuları ve Soru Dağılımları

24.09.2022

2022 KPSS Önlisans Konuları

 • 2022 KPSS Önlisans Türkçe Konuları
  • Sözcükte Anlam
  • Cümlede Anlam
  • Paragrafta Anlam
  • Ses Bilgisi
  • Yapı Bilgisi
  • Sözcük Türleri
  • Cümle Bilgisi
  • Yazım Kuralları
  • Noktalama İşaretleri
  • Anlatım Bozuklukları

Türkçe dersinde 30 soru gelmektedir.

2022 KPSS Önlisans Matematik Konuları

  • Temel Kavramlar,
  • Sayılar,
  • Bölme-Bölünebilme Kuralları,
  • Asal Çarpanlara Ayırma EBOB – EKOK,
  • Birinci Dereceden Denklemler,
  • Rasyonel Sayılar,
  • Üslü Sayılar,
  • Köklü Sayılar,
  • Çarpanlara Ayırma,
  • Eşitsizlik – Mutlak Değer,
  • Oran – Orantı,
  • Problemler,
  • Kümeler,
  • İşlem – Modüler Aritmetik,
  • Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
  • Tablo ve Grafikler

Matematik dersinde 30 soru gelmektedir.

2022 KPSS Önlisans Geometri Konuları

  • Geometrik Kavramlar Ve Doğruda Açılar
  • Geometrik Kavramlar
  • Üçgende Açılar
  • Dik Üçgen
  • Üçgende Açıortay Teoremleri
  • Üçgende Kenarortay Teoremleri
  • Özel Üçgenler
  • Özel Üçgenler
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Benzerlik
  • Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
  • Çokgenler Ve Dörtgenler
  • Çokgenler
  • Dörtgenler
  • Paralelkenar-Eşkanar-Dörtgen
  • Dikdörtgen-Kare
  • Yamuk-Deltoid
  • Çember Ve Daire
  • Çemberde Açı
  • Çemberde Uzunluk
  • Dairede Alan
  • Analitik Geometri
  • Noktanın Analitik İncelenmesi
  • Analitik Düzlem
  • Doğrunun Analitik İncelenmesi
  • Doğrunun Grafiğinin Çizimi
  • Doğrunun Denklemleri
  • Simetriler
  • Eşitsizlikler
  • Katı Cisimler
  • Prizma
  • Dikdörtgenler Prizması
  • Küp
  • Silindir
  • Dönel Silindir
  • Piramit
  • Düzgün Piramit
  • Kesik Piramit
  • Koni
  • Küre

Geometri dersinde 4-6 soru gelmektedir.

2022 KPSS Önlisans Tarih Konuları

  • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
  • İlk Türk – İslam Devletleri ve Beylikleri
  • Osmanlı Devleti Kuruluş ve Yükselme Dönemleri
  • Osmanlı Devleti’nde Kültür ve Uygarlık
  • XVII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Duraklama Dönemi)
  • XVIII. Yüzyılda Osmanlı Devleti (Gerileme Dönemi)
  • XIX..Yüzyılda Osmanlı Devleti (Dağılma Dönemi
  • XX. Yüzyılda Osmanlı Devleti
  • Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
  • I. TBMM Dönemi
  • Kurtuluş Savaşı Muharebeler Dönemi
  • Atatürk İnkılapları
  • Atatürk İlkeleri
  • Partiler ve Partileşme Dönemi (İç Politika)
  • Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
  • Atatürk Sonrası Dönem
  • Atatürk’ün Hayatı ve Kişiliği
  • Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

Tarih dersinde 27 soru sorulmaktadır.

2022 KPSS Önlisans Coğrafya Konuları

  • Türkiye’nin Coğrafi Konumu
  • Türkiye’nin Yerşekilleri ve Özellikleri
  • Türkiye’nin İklimi ve Bitki Örtüsü
  • Türkiye’de Nüfus ve Yerleşme
  • Türkiye’de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
  • Türkiye’de Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
  • Türkiye’de Ulaşım, Ticaret ve Turizm
  • Türkiye’nin Coğrafi Bölgeleri

Coğrafya dersinde 18 Soru sorulmaktadır.

2022 KPSS Önlisans Vatandaşlık Konuları

  • Hukukun Temel Kavramları,
  • Devlet Biçimleri Demokrasi Ve Kuvvetler Ayrılığı,
  • Anayasa Hukukuna Giriş Temel Kavramlar Ve Türk Anayasa Tarihi,
  • 1982 Anayasasının Temel İlkeleri,
  • Yasama,
  • Yürütme,
  • Yargı,
  • Temel Hak Ve Hürriyetler,
  • İdare Hukuku Ve

Vatandaşlık 9 Soru sorulmaktadır.

2022 KPSS Önlisans Güncel Bilgiler – 6 Soru

olmak üzere 2022 KPSS Önlisans sınavında toplamda; 60 Genel Yetenek (Türkçe ve Matematik) 60 Genel Kültür (Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık) olmak üzere 120 soru yer almaktadır.

 Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.