testyazılı sorularıçıkmış sorularkonu anlatımsoru bankası

Aday Kaldırma Sınavı Konuları (AKS)

2022 AKS Aday Kaldırma Sınavı (AKS) Konuları ve Soru Dağılımları

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (%15)

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (kısım 8 ve 9 hariç),
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

Bakanlık teşkilatı, görevleri ve mevzuatı (%30)

 • 1. 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu
 • 2. 1 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde MEB’e ilişkin hükümler
 • 3. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
 • 4. Görevin gerektirdiği diğer mevzuat
 • a) 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
 • b) 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
 • c) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
 • ç) Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
 • d) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
 • e) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
 • f) Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği
 • g) Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi
 • ğ) Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci

Öğretmenlik uygulamaları (%50) 

 • 1. Eğitim öğretimin planlanması
 • 2. Öğrenme ortamları
 • 3. Sınıf yönetimi
 • 4. Öğretim yöntem ve teknikleri
 • 5. Ölçme ve değerlendirme

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (%5)