testyazılı sorularıçıkmış sorularkonu anlatımsoru bankası

Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı Konuları ve Soru Dağılımları

Mesleki Yeterlilik Sınavı ve Sınav Konuları (Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı)

2022 Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı Konuları aşağıda verilmiştir.

  • Türkçe

✓ Türk Dili ve Edebiyatı,

✓ Dil Bilgisi ve Anlam Bilgisi vb.

  • T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük,

✓ Türk Tarihi,

✓ Türk Kültür ve Medeniyeti,

✓ Türkiye Coğrafyası,

✓ Vatandaşlık Bilgisi vb.

  • Öğretim Yöntem ve Teknikleri, Mevzuat

(657 sayılı DMK’nın 1. Kısmının tamamı ile 4. Kısmın 7. Bölümü, )

✓ 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,

✓ 5682 sayılı Pasaport Kanunu,

✓ Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 6. Kısmın 10. Bölümü (Milli Eğitim Bakanlığı),

✓ 05/06/2003 tarihli ve 2003/5753 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

  • Genel Kültür

✓ Güncel Bilgiler,

✓ Uluslararası Kuruluşlar,

✓ Ekonomi vb.

konuları yer almaktadır.

2022 Yurtdışı Öğretmenlik Sınavı soru dağılımları ve ağırlıkları şu şekildedir: 

yurtdisi ogretmenlik