testyazılı sorularıçıkmış sorularkonu anlatımsoru bankası

EKYS Müdür Yardımcılığı (EKYS) Çıkmış Sorular

Sorular ve Cevaplar (20 Mart EKYS)

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarını indirmek için tıklayın. 

20 MART EKYS Çıkmış Sorular ve Cevaplar

1. Ekonomik Faaliyet Sorusu (Dalyan)

2. Bütçe teklifi – Cumhurbaşkanı – 5018 sayılı Kanun

3. Aday memur – 3 yıl

4. Yazıllı kanun ile töre terk edilmiştir – Töre 

5. Yusuf Has Hacip – Kutadgu Bilig

6. Cumhurbaşkanlığında çalışan memurlar için soruşturma izni – Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı

7. TBMM dilekçeye en geç kaç günde cevaplar – 30 gün

8. Kıbrıs Cumhurbaşkanı – Ersin Tatar

5. İl idare Kurulu Üyesi Değil – Emniyet müdürü

6. MİT Nereye Bağlıdır. – Cumhurbaşkanı

7. 1964 Nobel Barış Ödülü – Martin Luther King.

8. Dekan’ı Kim Atar – YÖK

9. Tekalifi Milliye – Sakarya

10. TBMM 1. Dönemde gerçekleşmiştir. – Saltanat’ın Kaldırılması.

11. Kitabı cebir eseri yazarı – El – Harezmi

12. Karizmatik Lider

13. Guernica Picasso

14. Emeklilik hangi ayda – Temmuz

16. Okul aile birliği sorusu – Net! Döner Sermaye

17. Memur genel hak değil – Grev

19. Rüzgar enerjisi en çok hangi il – Çanakkale ili (Yalnız II)

20. Derin vadi Trakya (Ergene Bölgesi)

21. Başarı grafiği ölçme sorusu – 1-2

22. Okula göndermeyince hangi ceza – İdari Para cezası

23. Hangi eser Mustafa Kemal’e ait değil İstiklal harbimiz – Kazım Karabekir

24. Damat Ferit Paşa Sorusu – Kuvayi – İnzibatiye

25. Beyin Fırtınası

26. İzmir’in işgali rapor – Amiral bristol raporu

27. Birun (Sarayın Dış Kısmı)

28. 222 sayılı Kanun Cevap I, II ve III. Branş, Sınıf ve Okul Öncesi

29. Sarmal (Program Tasarısı Sorusu)

30. Platon

31. İşlevsel – Program türü

32. Öğretimsel Liderlik

33. Teleolojik (Etik Sorusu)

34. Başarı Güdüsü

35. Milletvekili itiraz – Anayasa Mahkemesi

36. Yolsuzluk

37. İzmir – Milet (Aydın)

38. Para basılmasına karar verme (Cumhurbaşkanı görevi değil)

39. Atatürkün sözü “Hattı müdafaa yoktur sathı müdafaa vardır.” – Sakarya Meydan Muharebesi

40. Yukarıdan aşağı – Yatay – Aşağıdan Yukarıya (Farklı diyenler var kesin değil!)

41. Tekalifi Milliye – Başkomutanlık

42. İş Basitleştirme

43. Nominal grup tekniği okul müdürü – veli katılımı

44. Ön yargı

45. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Okul Öncesi Sorusu -Meslege Hazırlar hedefi olmayacak

46. Eylem Öğrenme

47. Kültür

48. İhmal

49. Mesleki bağlılık ve sürekli gelişme

50. Sendika Tüzüğünde yer almayan – (üyelerinin ad ve soyadları)

51. Sendika Kurma Hakkı – Siyasi hak

52. 31 Aralık itibariyle (72 ayı dolduranların kaydı yapılır.)

53. Durumsallık

54. Sosyal Ağ (Öğretmenlerin oluşturduğu haberleştiği)

55. Realizm

56. Halkçılık (Devletçilikle başlayan soru)

57. Jean Jacques Rousseau – Immanuel Kant

58. Geçiçi bir hakimet anlayışı benimsenmiştir. (Selçuklu sorusu)

59. 1929 bunalımı – Gümrük vergilerinin indirilmesi

60. Semboller – Törenler sorusu (I, II ve III)

61. Çatışma Sorusu (I ve III)

62. Etki Sonrası – İyileştirme

63. Öz yönelim

64. Dönüşümsel

65. Sorumluluk

66. Örgütsel

67. Vakıf (Köprü, Han ve hamam sosyal devlet, II. Murat Sorusu)

68. Yakından Uzağa (Öğretmen Afet sorusu)

69. Jeotermal Soru ( Yalnız I)

70. Değer sorusu – birey üzerinde baskı kaldırır. 

71. Değer yaklaşımı sorusu – geneleksel değerin sürdürülmesi

72. Mesleti etik ile ilgili soru – gizliliği korunması yardımcı olur yanlış.

73. Öğretimsel denetim sorusu – beklenti ve endişeleri paylaşma

74. Yıl sonu seminer sorusu – Güçlülük bombardımanı 

75. Ussal – ekonomik insan yaklaşımı

76. Yapılandırmacı soru – konuyu soyutlayarak ele alması

77. Tepki safhası – etki sonrası safha

78. 4688 sendika ve konfederasyon sorusu – toplantı ve yürüyüş düzenlemezler seçeneği yanlış.

79. Okuldaki zorba sorusu – Zorba arabulucuk görevini üstlenmek

80. Kurul seçiminde beceri ve deneyimi ölçüt alma