testyazılı sorularıçıkmış sorularkonu anlatımsoru bankasıAtatürk’ün Hayatı Metni Etkinlik Cevapları (2. Sınıf Türkçe)

Atatürk’ün Hayatı metni cevapları ve soruları, Bilim ve Kültür Yayınları 2. Sınıf Türkçe Ders kitabı sayfa 127-128-129-130-131-132-133-134-135 (Millî Mücadele ve Atatürk Teması)

Atatürk’ün Hayatı Metni Cevapları

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 127 Cevabı

HAZIRLIK 

Hazırladığınız Atatürk albümünü arkadaşlarınıza tanıtınız.

 • Cevap: Albümü arkadaşlarınıza tanıtabilirsiniz.

127

Metni sesli okuyunuz.

ATATÜRK’ÜN HAYATI

Sınıfta, Atatürk’ün hayatını anlatan bir film izledik. Öğretmenimiz,
— Çocuklar, Atatürk’ün hayatını canlandıralım, dedi.
Taner, Atatürk’ü; Kaya, Atatürk’ün matematik öğretmenini; Murat, Atatürk’ün babasını canlandıracaktı. Ben de Atatürk’ün annesini canlandıracaktım.
Öğretmenimiz,
—Atatürk, Selanik’te doğdu. Annesinin adı Zübeyde, babasının adı Ali Rıza’dır, dedi.
Annesinin adı söylenince ben öne çıktım. Babasının adı söylenince Murat öne çıktı.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 128 Cevabı

Atatürk, kendini anlatmaya başladı:
— Ortaokulda çok çalışkandım. Matematik öğretmenim, “Sana ‘Kemal’ adını veriyorum. Bundan sonra adım ‘Mustafa Kemal’ olsun.” dedi. O günden sonra “Mustafa Kemal” adını kullandım. (…)
Taner, Atatürk adına hayatını anlatmaya devam etti:
— Düşmanlar yurdumuza saldırmıştı. Yurdu kurtarmak için 19 Mayıs’ta Samsun’a geldim. Samsun’dan Erzurum’a, Sivas’a gittim. Toplantılar, konuşmalar yaptım. Ankara’da, 23 Nisan’da Büyük Millet Meclisini açtık. Ben Meclis Başkanı seçildim. Türk milleti Atatürk’üne inandı, güvendi. Dayanışma ile Kurtuluş Savaşı’m kazandık. Yurdumuzdan düşmanları çıkardık. 29 Ekim’de Cumhuriyet’i ilan ettik. Birçok yenilik yaptık. Her konuda Türk milletine önder oldum.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 129 Cevabı

Öğretmenimiz söz alarak şöyle dedi:
— Atatürk, 10 Kasım’da İstanbul’da öldü. Anıt mezarı olan Anıtkabir, Ankara’dadır.
Ardından öğretmenimiz,
— Atatürk’ün önderliğinde, cumhuriyet ile birlikte neler kazandık? Bu sorunun cevabını araştırın. Bulduklarınızı getirin. Sınıfta okuyacağız, dedi.
Ela, eve gelince babasına konuyu anlattı. Babası genel ağdan konuyu araştırdı. Ela, bilgisayarda gördüklerine şaşırdı.
— Baba, bütün bunlar Atatürk’ün önderliğinde mi kazanıldı? Bu yeniliklere cumhuriyet ile mi kavuştuk, diye sordu.
Babası,
— Evet yavrum. Hepsini de Atatürk’ün önderliğinde, cumhuriyet ile kazandık, dedi.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 130 Cevabı

Ela, edindiği bilgileri arkadaşlarına anlatacaktı. Derste söz aldı:
— (…) Cumhuriyetle birlikte yeni Türk harfleri kabul edildi. Giysilerde yenilikler yapıldı, dedi.
Talat,
— Herkesin soyadı oldu. Takvim, saat ve ölçülerde yenilikler yapıldı, dedi. (…)

Öğretmenimiz,
— Atatürk’ün önderliğinde birçok fabrika, yol, baraj yapıldı. Türkiye yeniden kuruldu, dedi.
Merve,
— Atatürk’ün ve Türk milletinin bizim için yaptıklarını öğrendim. Atatürk’ü ve emeği geçenleri çok seviyorum, dedi. (…)

1. ETKİNLİK

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 131 Cevabı

a. Aşağıda, metinde geçen bazı kelimelerin anlamları ile bu kelimelerin ilk heceleri verilmiştir. Eksik hecelerini yazarak bu kelimeleri tamamlayınız.

 • Cevap:

Bir karakteri oynama, bir olayı aynı biçimde yansıtarak sunma. (canlandırma)
Bir topluluğu oluşturan kişilerin bir şeyi gerçekleştirmek için duygu, düşünce ve çıkar birliği göstermesi. (dayanışma)
Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim biçimi. (cumhuriyet)
Eskimiş, zararlı veya yetersiz sayılan şeyleri yeni, yararlı ve yeterli olanlarıyla değiştirme. (yenilik)

b. Bu kelimeleri anlamlarına uygun olarak birer cümlede kullanınız.

 • Cevap:

Kelimeleri birer cümlede kullanalım:

 • Okulda bir oyun canlandırdık.
 • Komşularla dayanışma içinde olduk.
 • Cumhuriyet, milletin egemenliği altındadır.
 • Eski evimizi yenilik yaparak daha modern hale getirdik.

2. ETKİNLİK 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 132 Cevabı

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Öğrencilerin sınıfta izledikleri filmin konusu neymiş?

 • Cevap: Öğrencilerin sınıfta izledikleri filmin konusu Atatürk’ün hayatıdır.

2. Sınıfta yaptıkları canlandırmada kaç öğrenci görev akmış? Bu öğrenciler, kimleri canlandırmışlar?

 • Cevap: Sınıfta yaptıkları canlandırmada dört öğrenci görev almış. Bu öğrenciler; Taner Atatürk’ü, Kaya matematik öğretmenini, Murat babasını ve ben annesini canlandırmışlar.

3. Öğretmen, öğrencilerinden hangi sorunun cevabını araştırmalarını istemiş?

 • Cevap: Öğretmen, öğrencilerinden “Atatürk’ün önderliğinde, cumhuriyet ile birlikte neler kazandık?” sorunun cevabını araştırmalarını istemiş.

4. Öğrenciler, araştırmaları sonucunda hangi bilgileri edinmişler?

 • Cevap: Öğrenciler, araştırmaları sonucunda cumhuriyetle birlikte yeni Türk harflerinin kabul edildiği, giysilerde yenilikler yapıldığı, herkesin soyadı aldığı ve takvim, saat ve ölçülerde yenilikler yapıldığı bilgilerini edinmişler.

3. ETKİNLİK 

Metnin konusunu aşağıya yazınız.

 • Cevap: Metnin konusu, Atatürk’ün hayatının sınıfta canlandırılması ve Atatürk’ün önderliğinde cumhuriyetle birlikte elde edilen kazanımlardır.

4. ETKİNLİK 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 133 Cevabı

a. Metinden edindiğiniz bilgilere göre aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Atatürk nerede doğdu?

İstanbul
Ankara
Selanik (✓)

 • Cevap: Atatürk Selanik’te doğdu.

2. Atatürk’ün annesinin adı nedir?

Latife
Makbule
Zübeyde (✓)

 • Cevap: Atatürk’ün annesinin adı Zübeyde’dir.

3. Atatürk’e “Kemal” adını kim verdi?

Annesi ve babası
Matematik öğretmeni (✓)
Büyük Millet Meclisi

 • Cevap: Atatürk’e “Kemal” adını matematik öğretmeni verdi.

4. Atatürk nerede öldü?

Selanik
İstanbul (✓)
Ankara

 • Cevap: Atatürk İstanbul’da öldü.

b. Metinden edindiğiniz bilgilere göre Ela’nın cümlelerini tamamlayınız.

 • Cevap:

19 Mayıs’ta… Samsun’a geldim.
23 Nisan’da… Büyük Millet Meclisini açtık.
29 Ekim’de… Cumhuriyet’i ilan ettik.

5. ETKİNLİK 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 134 Cevabı

Metinden edindiğiniz bilgilere göre aşağıdaki cümleleri olayların oluş sırasına göre numaralandırınız.

 • Cevap:

134

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlılarını yazarak bulmacayı tamamlayınız.

 • Cevap:

134 1

7. ETKİNLİK 

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 135 Cevabı

a. İstiklâl Marşı’mızın ilk kıtasını aşağıya yazınız.

 • Cevap:

135

b. İstiklâl Marşı’mızı yazarken aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangilerini kullandınız? İşaretleyiniz.

 • Cevap:

135

c. İstiklâl Marşı’mızın ilk iki kıtasını vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyup ezberlemeye çalışınız.

 • Cevap: İstiklâl Marşı’mızın ilk iki kıtasını vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek sizler ezberleyebilirsiniz.

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Bayrağımız ile ilgili kısa bir şiir bulup sınıfa getiriniz. İsterseniz bulduğunuz şiiri arkadaşlarınıza okumak için ezberleyiniz.

 • Cevap:

Bayrak

Sensin bizi biz yapan,
Uğruna dökülen kan,
Binlerce verilen can.
Kutsal bayrak ve vatan.

Ay yıldızın altında,
Yükselecek bu vatan.
Özgürlüğümüzü yaşatan,
Al bayrak altında bu vatan.

2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Millî Mücadele ve Atatürk Teması Sayfa 127-128-129-130-131-132-133-134-135 Atatürk’ün Hayatı Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ve 1. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kitapların cevaplarını sitemizden bulabilirsiniz. Kitap cevapları hakkında düşüncelerinizi yorum bölümüne yazabilir. Aklınıza takılan tüm soruları Egitimsayfam.com Öğretmen ekibine iletebilirsiniz. İyi çalışmalar dileriz.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.