testyazılı sorularıçıkmış sorularkonu anlatımsoru bankasıYKS

YKS(TYT-AYT) konuları ve soru dağılımı 2022 yılı içinde ÖSYM ve MEB iş birliği içerisinde belirlenmiş ve düzenlenmiştir. YKS üniversiteye giriş sınavı olarak her sene düzenlenir ve milyonlarca insanın hayatına etki eder. Sınav TYT ve AYT olmak üzere iki kısımdan oluşur. Sınav soruları güncel müfredat dolayısıyla her sene farklılık gösterir. TYT...
06.07.2022
YDT konuları ve soru dağımı 2022 yılı için belirlendi. Yabancı dil bölümlerini kazanmak isteyen adayların YDT sınavından geçer not almaları gerekir. Yabancı dil sınavı İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde yapılır. Soru kitapçıkları her dil için ayrı olarak hazırlanır. Adaylar hangi dilde sınava girmek istediklerini başvuru yaparken bildirirler ve...
06.07.2022
AYT Din Kültürü konuları – YKS sınavında Sosyal Bilimler 2 kısmında çıkar. Bölümde toplam 6 adet Din Kültürü sorusu olur. Dünya ve ahiret, Kurana göre Hz. Muhammed, Kuranda bazı kavramlar, Kurandan mesajlar, inançla ilgili meseleler, Yahudilik ve Hristiyanlık, İslam ve bilim, Anadolu’da İslam, İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar, güncel dini meseleler,...
06.07.2022
AYT Felsefe Grubu konuları – YKS Sosyal Bilimler 2 bölümünde yer alır. Bu bölümde 12 adet Felsefe grubu sorusu vardır. Felsefe, Mantık, Psikoloji ve Sosyoloji olmak üzere dört dersten sorular çıkar. Felsefenin konusu, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, ilk çağ felsefesi,...
06.07.2022
AYT Coğrafya 2 konuları – YKS sınavda Sosyal Bilimler 2 bölümünde çıkar. Coğrafya 2 bölümünde toplam 11 tane sorudan oluşur. Sınavda kendi alanında olan kişiler bu soruları çözmek zorundadır. Ekosistem, nüfus politikaları, Türkiye’de nüfus ve yerleşme, ekonomik faaliyetler ve doğal kaynaklar, göç ve şehirleşme, Türkiye ekonomisi, geçmişten geleceğe şehir ve...
06.07.2022
AYT Tarih konuları – YKS sınavında Sosyal Bilimler 2 testinde yer alır. Adaylar bu bölümde 10 tane Tarih sorusu ile karşılaşırlar. Tarih ve zaman, insanlığın ilk dönemleri, Orta Çağ’da Dünya, İlk ve orta çağlarda Türk dünyası, İslam medeniyetinin doğuşu, Türklerin İslamiyet’i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri, yerleşme ve devletleşme...
06.07.2022
AYT Coğrafya  konuları – YKS Sosyal Bilimler 1 Testi içerisinde yer alır. Sınava giren adaylar bu bölümde 6 adet Coğrafya sorusuyla karşılaşır. Ekosistem, nüfus politikaları, Türkiye’de nüfus ve yerleşme, ekonomik faaliyetler ve doğal kaynaklar, göç ve şehirleşme, Türkiye ekonomisi, geçmişten geleceğe şehir ve ekonomi, Türkiye’nin işlevsel bölgeleri ve kalkınma projeleri,...
06.07.2022
AYT Edebiyat konuları – YKS üniversite sınavında geçmiş senelerde Edebiyat dersine ait konuların dağılımını gösterir. Edebiyat dersine ait sorular Sosyal Bilimler 1 kısmında çıkar. Anlam bilgisi, dil bilgisi, güzel sanatlar ve edebiyat, metinlerin sınıflandırılması, şiir bilgisi, edebi sanatlar, Türk edebiyatı dönemleri, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve geçiş dönemi, halk edebiyatı,...
06.07.2022
AYT Biyoloji konuları – YKS sınavında Fen Bilimleri bölümünde yer alır. Sınava giren adaylar 13 tane Biyoloji sorusunu çözerler. Her sene müfredata göre sınavda çıkan sorular güncellenir. Sinir sistemi, endokrin sistem ve hormonlar, duyu organları, destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım ve bağışıklık sistemi, solunum sistemi, üriner sistem (boşaltım...
06.07.2022
AYT Kimya konuları – YKS sınavda Fen Bilimleri kısmında yer alır. Sınava giren adayların karşısına 13 adet Kimya sorusu çıkar. Adaylar sınavın bu oturumunda kendi alanlarına ait olan soruları çözerler. Kimya bilimi, atom ve periyodik sistem, kimyasal türler arası etkileşimler, kimyasal hesaplamalar, kimyanın temel kanunları, asit, baz ve tuz, maddenin...
06.07.2022
AYT Fizik konuları – YKS sınavında Fen Bilimleri kısmında yer alır. Toplam 14 adet Fizik sorusu her sene adayların karşısına çıkar. Adaylar 4 senelik üniversite kazanmak için 2.oturumdaki alan sorularını çözmek zorundadır. Vektörler, kuvvet, tork ve denge, kütle merkezi, basit makineler, hareket, Newton’un hareket yasaları, iş, güç ve enerji 2,...
06.07.2022
AYT Geometri konuları – YKS sınavının ikinci oturumunda sınava giren adayların karşısına çıkar. Adaylar kendi alanlarına ait olan soruları çözmekle yükümlü olur. 4 senelik üniversite kazanmak için bu bölümdeki sorular çözülmelidir. Temel kavramlar, doğruda açılar, üçgende açılar, özel üçgenler, dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, açıortay, kenarortay, üçgende alan, üçgende...
06.07.2022
AYT Matematik konuları – YKS sınavının ikinci oturumunda adayların 4 senelik üniversite kazanmaları için çözmeleri gereken oturumda çıkar. Adayların sayısal bölümde kazandıkları net puanları oldukça önemlidir. Temel kavramlar, sayı basamakları, bölme ve bölünebilme, EBOB-EKOK, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, oran orantı, denklem çözme,...
06.07.2022
TYT Din Kültürü konuları üniversite sınavına girecek olan adaylardan herkesin sorumlu olduğu sorulardır. Temel Yeterlilik Testi sınavın ilk oturumudur. Lise 9.ve10. sınıfların konularını kapsayan sınavda her sene sorular güncellenir. Bilgi ve inanç, İslam ve ibadet, ahlak ve değerler, Allah insan ilişkisi, Hz. Muhammed(S.A.V), vahiy ve akıl, İslam düşüncesinde yorumlar, mezhepler,...
06.07.2022
TYT Felsefe konuları üniversite sınavının ilk oturumunda adayların karşısına çıkar. Sınava hazırlık sürecinde adaylar eski çıkmış sorular ve sınavda çıkan konuların dağılımı incelediklerinde verimli bir şekilde çalışırlar. Felsefenin konusu, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, ilk çağ felsefesi, 2.yüzyıl ve 15.yüzyıl felsefesi,...
06.07.2022
TYT Coğrafya konuları üniversiteye giriş sınavında ilk oturumda yer alır. Temel Yeterlilik Testi şeklinde açılımı olan sınava her aday girmek zorundadır. Coğrafya dersinden çıkacak olan sorular Sosyal Bilimler bölümünde yer alır. Doğa ve insan, Dünya’nın şekli ve hareketleri, coğrafi konum, harita bilgisi, atmosfer ve sıcaklık, iklimler, basınç ve rüzgarlar, nem,...
06.07.2022
TYT Tarih konuları üniversite sınavının ilk oturumudur ve Sosyal Bilimler bölümünde sorulur. Sınavda adaylara 5 adet soru sorulur. Adaylar geçmiş senelerde yapılan konu dağılımlarını incelerse sınava daha faydalı bir şekilde çalışmış olur. Tarih ve zaman, insanlığın ilk dönemleri, Orta Çağ’da Dünya, İlk ve orta çağlarda Türk dünyası, İslam medeniyetinin doğuşu,...
06.07.2022
TYT Biyoloji konuları Fen Bilimleri bölümünde karşımıza çıkar. Üniversiteye giriş sınavında 6 tane Biyoloji sorusu sorulur. Her sene hangi konular çıkmış olduğu üzerinden çalışan adaylar avantajlı olur. Canlıların ortak özellikleri, canlıların temel bileşenleri, hücre ve organelleri, hücre zarından madde geçişi, canlıların sınıflandırılması, mitoz ve eşeysiz üreme, mayoz ve eşeyli üreme,...
06.07.2022
TYT Fizik konuları sınav için ilk oturumda adayların karşısına çıkan derslerden biridir. Sınava hazırlık aşamasında adaylar hangi konuların üzerinde çalışacaklarını öğrenmeleri oldukça faydalı olur. Fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, sıvıların kaldırma kuvveti, basınç, ısı, sıcaklık ve genleşme, hareket ve kuvvet, dinamik, iş, güç ve enerji, elektrik, manyetizma, dağalar, optik...
06.07.2022
TYT Geometri konuları üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin ilk oturumda çözmesi gereken derslerden biridir. Dersler Matematik dersleri ile birlikte sorulur. Sayısal bölüm yüksek puan almak isteyen öğrenciler için oldukça önemlidir. Temel kavramlar, doğruda açılar, üçgende açılar, dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, açıortay, kenarortay, eşlik ve benzerlik, üçgende alan, üçgende benzerlik,...
06.07.2022
TYT Matematik konuları üniversite sınavına girecek olan kişiler için en önemli bölümlerden biridir. Sınavın 1.oturumunda sorulur ve her sınava giren aday bu bölümdeki soruları çözmekle yükümlüdür. Temel kavramlar, sayı basamakları, bölme ve bölünebilme, EBOB-EKOK, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, oran orantı, denklem çözme,...
06.07.2022
TYT Türkçe konuları üniversite sınavının 1.oturumunda adaylara yöneltilen Türkçe sorularını kapsar. Adaylar sınava hazırlık aşamasında hangi konulardan sorumlu olduklarını öğrendiklerinde daha verimli çalışmış olurlar. Sözcükte anlam, söz yorumu, deyim ve atasözü, cümlede anlam, paragraf sınavın Türkçe bölümünde çıkan konulardır. Paragraf konusuna dair; paragrafta anlatım teknikleri, paragrafta düşünceyi geliştirme yolları, paragrafta...
06.07.2022