testyazılı sorularıçıkmış sorularkonu anlatımsoru bankasıTYT

TYT Din Kültürü konuları üniversite sınavına girecek olan adaylardan herkesin sorumlu olduğu sorulardır. Temel Yeterlilik Testi sınavın ilk oturumudur. Lise 9.ve10. sınıfların konularını kapsayan sınavda her sene sorular güncellenir. Bilgi ve inanç, İslam ve ibadet, ahlak ve değerler, Allah insan ilişkisi, Hz. Muhammed(S.A.V), vahiy ve akıl, İslam düşüncesinde yorumlar, mezhepler,...
06.07.2022
TYT Felsefe konuları üniversite sınavının ilk oturumunda adayların karşısına çıkar. Sınava hazırlık sürecinde adaylar eski çıkmış sorular ve sınavda çıkan konuların dağılımı incelediklerinde verimli bir şekilde çalışırlar. Felsefenin konusu, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, ilk çağ felsefesi, 2.yüzyıl ve 15.yüzyıl felsefesi,...
06.07.2022
TYT Coğrafya konuları üniversiteye giriş sınavında ilk oturumda yer alır. Temel Yeterlilik Testi şeklinde açılımı olan sınava her aday girmek zorundadır. Coğrafya dersinden çıkacak olan sorular Sosyal Bilimler bölümünde yer alır. Doğa ve insan, Dünya’nın şekli ve hareketleri, coğrafi konum, harita bilgisi, atmosfer ve sıcaklık, iklimler, basınç ve rüzgarlar, nem,...
06.07.2022
TYT Tarih konuları üniversite sınavının ilk oturumudur ve Sosyal Bilimler bölümünde sorulur. Sınavda adaylara 5 adet soru sorulur. Adaylar geçmiş senelerde yapılan konu dağılımlarını incelerse sınava daha faydalı bir şekilde çalışmış olur. Tarih ve zaman, insanlığın ilk dönemleri, Orta Çağ’da Dünya, İlk ve orta çağlarda Türk dünyası, İslam medeniyetinin doğuşu,...
06.07.2022
TYT Biyoloji konuları Fen Bilimleri bölümünde karşımıza çıkar. Üniversiteye giriş sınavında 6 tane Biyoloji sorusu sorulur. Her sene hangi konular çıkmış olduğu üzerinden çalışan adaylar avantajlı olur. Canlıların ortak özellikleri, canlıların temel bileşenleri, hücre ve organelleri, hücre zarından madde geçişi, canlıların sınıflandırılması, mitoz ve eşeysiz üreme, mayoz ve eşeyli üreme,...
06.07.2022
TYT Fizik konuları sınav için ilk oturumda adayların karşısına çıkan derslerden biridir. Sınava hazırlık aşamasında adaylar hangi konuların üzerinde çalışacaklarını öğrenmeleri oldukça faydalı olur. Fizik bilimine giriş, madde ve özellikleri, sıvıların kaldırma kuvveti, basınç, ısı, sıcaklık ve genleşme, hareket ve kuvvet, dinamik, iş, güç ve enerji, elektrik, manyetizma, dağalar, optik...
06.07.2022
TYT Geometri konuları üniversiteye girmek isteyen öğrencilerin ilk oturumda çözmesi gereken derslerden biridir. Dersler Matematik dersleri ile birlikte sorulur. Sayısal bölüm yüksek puan almak isteyen öğrenciler için oldukça önemlidir. Temel kavramlar, doğruda açılar, üçgende açılar, dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, açıortay, kenarortay, eşlik ve benzerlik, üçgende alan, üçgende benzerlik,...
06.07.2022
TYT Matematik konuları üniversite sınavına girecek olan kişiler için en önemli bölümlerden biridir. Sınavın 1.oturumunda sorulur ve her sınava giren aday bu bölümdeki soruları çözmekle yükümlüdür. Temel kavramlar, sayı basamakları, bölme ve bölünebilme, EBOB-EKOK, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, oran orantı, denklem çözme,...
06.07.2022
TYT Türkçe konuları üniversite sınavının 1.oturumunda adaylara yöneltilen Türkçe sorularını kapsar. Adaylar sınava hazırlık aşamasında hangi konulardan sorumlu olduklarını öğrendiklerinde daha verimli çalışmış olurlar. Sözcükte anlam, söz yorumu, deyim ve atasözü, cümlede anlam, paragraf sınavın Türkçe bölümünde çıkan konulardır. Paragraf konusuna dair; paragrafta anlatım teknikleri, paragrafta düşünceyi geliştirme yolları, paragrafta...
06.07.2022