testyazılı sorularıçıkmış sorularkonu anlatımsoru bankasıAYT

YDT konuları ve soru dağımı 2022 yılı için belirlendi. Yabancı dil bölümlerini kazanmak isteyen adayların YDT sınavından geçer not almaları gerekir. Yabancı dil sınavı İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde yapılır. Soru kitapçıkları her dil için ayrı olarak hazırlanır. Adaylar hangi dilde sınava girmek istediklerini başvuru yaparken bildirirler ve...
06.07.2022
AYT Din Kültürü konuları – YKS sınavında Sosyal Bilimler 2 kısmında çıkar. Bölümde toplam 6 adet Din Kültürü sorusu olur. Dünya ve ahiret, Kurana göre Hz. Muhammed, Kuranda bazı kavramlar, Kurandan mesajlar, inançla ilgili meseleler, Yahudilik ve Hristiyanlık, İslam ve bilim, Anadolu’da İslam, İslam düşüncesinde tasavvufi yorumlar, güncel dini meseleler,...
06.07.2022
AYT Felsefe Grubu konuları – YKS Sosyal Bilimler 2 bölümünde yer alır. Bu bölümde 12 adet Felsefe grubu sorusu vardır. Felsefe, Mantık, Psikoloji ve Sosyoloji olmak üzere dört dersten sorular çıkar. Felsefenin konusu, bilgi felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, din felsefesi, siyaset felsefesi, bilim felsefesi, ilk çağ felsefesi,...
06.07.2022
AYT Coğrafya 2 konuları – YKS sınavda Sosyal Bilimler 2 bölümünde çıkar. Coğrafya 2 bölümünde toplam 11 tane sorudan oluşur. Sınavda kendi alanında olan kişiler bu soruları çözmek zorundadır. Ekosistem, nüfus politikaları, Türkiye’de nüfus ve yerleşme, ekonomik faaliyetler ve doğal kaynaklar, göç ve şehirleşme, Türkiye ekonomisi, geçmişten geleceğe şehir ve...
06.07.2022
AYT Tarih konuları – YKS sınavında Sosyal Bilimler 2 testinde yer alır. Adaylar bu bölümde 10 tane Tarih sorusu ile karşılaşırlar. Tarih ve zaman, insanlığın ilk dönemleri, Orta Çağ’da Dünya, İlk ve orta çağlarda Türk dünyası, İslam medeniyetinin doğuşu, Türklerin İslamiyet’i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri, yerleşme ve devletleşme...
06.07.2022
AYT Coğrafya  konuları – YKS Sosyal Bilimler 1 Testi içerisinde yer alır. Sınava giren adaylar bu bölümde 6 adet Coğrafya sorusuyla karşılaşır. Ekosistem, nüfus politikaları, Türkiye’de nüfus ve yerleşme, ekonomik faaliyetler ve doğal kaynaklar, göç ve şehirleşme, Türkiye ekonomisi, geçmişten geleceğe şehir ve ekonomi, Türkiye’nin işlevsel bölgeleri ve kalkınma projeleri,...
06.07.2022
AYT Edebiyat konuları – YKS üniversite sınavında geçmiş senelerde Edebiyat dersine ait konuların dağılımını gösterir. Edebiyat dersine ait sorular Sosyal Bilimler 1 kısmında çıkar. Anlam bilgisi, dil bilgisi, güzel sanatlar ve edebiyat, metinlerin sınıflandırılması, şiir bilgisi, edebi sanatlar, Türk edebiyatı dönemleri, İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ve geçiş dönemi, halk edebiyatı,...
06.07.2022
AYT Biyoloji konuları – YKS sınavında Fen Bilimleri bölümünde yer alır. Sınava giren adaylar 13 tane Biyoloji sorusunu çözerler. Her sene müfredata göre sınavda çıkan sorular güncellenir. Sinir sistemi, endokrin sistem ve hormonlar, duyu organları, destek ve hareket sistemi, sindirim sistemi, dolaşım ve bağışıklık sistemi, solunum sistemi, üriner sistem (boşaltım...
06.07.2022
AYT Kimya konuları – YKS sınavda Fen Bilimleri kısmında yer alır. Sınava giren adayların karşısına 13 adet Kimya sorusu çıkar. Adaylar sınavın bu oturumunda kendi alanlarına ait olan soruları çözerler. Kimya bilimi, atom ve periyodik sistem, kimyasal türler arası etkileşimler, kimyasal hesaplamalar, kimyanın temel kanunları, asit, baz ve tuz, maddenin...
06.07.2022
AYT Fizik konuları – YKS sınavında Fen Bilimleri kısmında yer alır. Toplam 14 adet Fizik sorusu her sene adayların karşısına çıkar. Adaylar 4 senelik üniversite kazanmak için 2.oturumdaki alan sorularını çözmek zorundadır. Vektörler, kuvvet, tork ve denge, kütle merkezi, basit makineler, hareket, Newton’un hareket yasaları, iş, güç ve enerji 2,...
06.07.2022
AYT Geometri konuları – YKS sınavının ikinci oturumunda sınava giren adayların karşısına çıkar. Adaylar kendi alanlarına ait olan soruları çözmekle yükümlü olur. 4 senelik üniversite kazanmak için bu bölümdeki sorular çözülmelidir. Temel kavramlar, doğruda açılar, üçgende açılar, özel üçgenler, dik üçgen, ikizkenar üçgen, eşkenar üçgen, açıortay, kenarortay, üçgende alan, üçgende...
06.07.2022
AYT Matematik konuları – YKS sınavının ikinci oturumunda adayların 4 senelik üniversite kazanmaları için çözmeleri gereken oturumda çıkar. Adayların sayısal bölümde kazandıkları net puanları oldukça önemlidir. Temel kavramlar, sayı basamakları, bölme ve bölünebilme, EBOB-EKOK, rasyonel sayılar, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma, oran orantı, denklem çözme,...
06.07.2022